design manuály

Hlavním úkolem grafického manuálu je definovat a kodifikovat klíčové prvky neboli „konstanty“ firemního designu:

  • grafickou značku a její varianty
  • firemní písmo
  • firemní barvy

Dále pak řeší tvorbu základních prezentačních prostředků, definuje jednotlivé prvky reklamní propagace, řeší jejich grafickou a typografickou podobu a vytváří tak standardy pro práci při výrobě konkrétních prezentačních prostředků.

© Agentura Váp